Projekty

Projekt 1

W roku 2023 firma Bratex zrealizowała projekt pn.
„WDROŻENIE DO PRODUKCJI INNOWACYJNYCH SKARPET DLA BIEGACZY I ROWERZYSTÓW AKTYWNIE WSPOMAGAJĄCYCH ZAPOBIEGANIE KONTUZJOM”

Wartość projektu: 778 282,50 zł

Wartość dofinansowania: 529 337,50 zł

Celem projektu jest wdrożenie do praktyki gospodarczej firmy Bratex rodziny skarpet aktywnie wspomagających zapobieganie kontuzjom biegaczy i rowerzystów. Planowane do implementacji w działalności Wnioskodawcy innowacja produktowa jest wynikiem przeprowadzonych samodzielnie prac B+R, których celem było stworzenie innowacyjnych skarpet, których parametry ortopedyczne nie mają odpowiednika na rynku światowym. Projekt składa się z 2 zadań:

1. Zakup maszyn dziewiarskich do produkcji skarpet

2. Zakup platformy B2B

Grupą docelową dla nowych skarpet jest populacja kilku milionów biegaczy i rowerzystów w Polsce. Nowy wyrób sprzedawany jest w modelu wielokanałowej dystrybucji (omnichannel) tj. w kanałach tradycyjnych i nowoczesnych za pośrednictwem platform Internetowych.

EU

Projekt 2

Firma PPH Bratex realizuje zadanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:
„Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50kW na potrzeby firmy PPH BRATEX Sławomir Bryła”

Wartość ogólna zadania: 150.097,52 zł

Informacja o wysokości udzielonej pożyczki: 135.087,00 zł

Link do strony: www.wfosigw.lodz.pl

EU