Projekt

W latach 2017-2018 Bratex realizuje projekt pn.
„URUCHOMIENIE PRODUKCJI SKARPET ORTOPEDYCZNYCH WSPOMAGAJĄCYCH LECZENIE HALUKSÓW I OSTROGI PIĘTOWEJ”

Przedmiotem projektu jest wdrożenie innowacyjnych rozwiązań produktowych i procesowych.

Planowane do implementacji w działalności firmy BRATEX innowacje są wynikiem samodzielnie przeprowadzonych prac B+R mających na celu opracowanie technologii produkcji skarpet ortopedycznych . Wdrożenie technologii umożliwi uruchomienie produkcji skarpet z następującymi funkcjonalnościami.

- wspomaganie leczenia haluksów;

- wspomaganie leczenia ostrogi piętowej.

Aby wdrożyć do działalności przedsiębiorstwa opracowaną technologię i uruchomić na jej podstawie produkcję nowych wyrobów konieczne jest nabycie 5 szt. jednocylindrowych sterowanych elektronicznie maszyn dziewiarskich do produkcji skarpet o uigleniu 168 i 200 oraz oprogramowania do projektowania wzorów skarpet, co stanowi zakres rzeczowy projektu. Maszyny i oprogramowanie umożliwią produkcję skarpet ortopedycznych o szerokim wzornictwie z uwagi na kolorystykę i rodzaj wzorów, jednocześnie zachowując główną funkcję wyrobu, jaką jest wspomaganie leczenia schorzeń stóp. Dodatkowym efektem projektu będzie innowacja organizacyjna w obszarze:

- zarządzania przedsiębiorstwem poprzez zastosowanie technologii ICT (oprogramowanie do zarządzania), co wpłynie na zwiększenie efektywności wdrażanych technologii.

Bezpośrednim rezultatem projektu będzie także zwiększenie zatrudnienia w przedsiębiorstwie oraz pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju.

EU